BADANIa

Wykonujemy pełen zakres badań rynku oraz badań konsumenckich. Przez lata współpracy z liderami rynku Retail wykreowaliśmy wiele rozwiązań wspomagających projektowanie, prowadzenie oraz raportowanie badań na każdym ich etapie.

Do większości projektów używamy naszych autorskich aplikacji badawczych a w bardziej złożonych projektach tworzymy rozwiązania „szyte na miarę”.

Nasi ankieterzy wyposażeni są w urządzenia mobilne, dzięki czemu dostarczamy naszym Klientom danych, w większości przypadków w czasie rzeczywistym. Dla naszych partnerów w wielu przypadkach oznacza to uzyskanie przewagi rynkowej nad konkurencją. 

Dla nas z kolei działania z danymi online oznaczają o wiele więcej. Zdajemy sobie bowiem sprawę z faktu, że jakiekolwiek badanie ma sens tylko wtedy, gdy dane zbierane są w rzetelny, zgodny z założoną metodologią sposób. To właśnie dzięki m.in. naszym aplikacjom zastosowanym na urządzeniach mobilnych jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować jakość pracy w terenie na różnych płaszczyznach. Za główny cel stawiamy sobie jakość pracy naszych ankieterów czy też audytorów w terenie.

Każde działania poprzedzone są następującymi krokami:

  • Przygotowanie narzędzi badawczych dostosowanych do problematyki badania
  • Wprowadzanie i analiza danych
  • Przygotowywanie pełnych raportów zawierających wnioski i rekomendacje
  • Doradztwo w zakresie działań oraz rekomendacje w oparciu o uzyskane wyniki

Proponujemy kompleksowe podejście w ramach którego zawierają się działania w następujących obszarach badawczych:

Reklama i komunikacja 

Jak komunikować się z konsumentami zrozumiałym dla nich językiem? Jak trafiać do nich z przekazem?

Porozumiewanie się z naszymi odbiorcami językiem zrozumiałym jest prawdziwą sztuką. Nie uda się jej osiągnąć, gdy nie znamy, nie rozumiemy lub nie chcemy słuchać języka Klientów. Nie pozostawiajmy tej niezwykle ważnej dziedziny przypadkowi.
Proponujemy najprostsze rozwiązania – słuchanie Klienta.

Jest wiele metod badawczych – poniżej przedstawiamy dwie, jakościowe.
Podczas badania jakościowego FGD (Focus Group Discussion) skupiamy się na słowach i ich semantyce, zrozumieniu zwrotów i fraz. Powiazaniu używanego słownika z emocjami i skojarzeniami. Znajdujemy określenia najbliższe produktom i usługom.

Druga metoda rekomendowana to zakupy z towarzyszeniem.  Zazwyczaj zakupy połączone są z badaniem konkretnego produktu lub kategorii i są częścią projektu Category Management. Jednak pozwalają nam prześledzić zarówno sposób komunikacji jak i wartości marki. Obie metody opierają się o wcześniej przygotowany scenariusz i ich wynikiem jest obszerny raport.

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Zachowania zakupowe 

W dobie pandemii zachowania zakupowe konsumentów uległy ogromnym zmianom. Nie tylko sprzedaż on-line podbiła serca klientów. Również w sklepach stacjonarnych zakupy robimy nieco inaczej. 


Jest wiele metod ilościowych i jakościowych, by zbadać  zwyczaje zakupowe oraz ich zmianę w czasie. Można monitorować ilościowo koszyk konsumenta lub wniknąć głęboko z jego drzewo decyzyjne metodami jakościowymi. 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Sprzedaż i obsługa 

Każdy Klient jest na wagę złota. Dlatego warto prześledzić cały proces sprzedaży (wraz z reklamacją) by zdefiniować miejsca, które warto usprawnić. 

Jedną z metod tej weryfikacji jest badanie „Mystery Shopper”

Dysponujemy siecią ankieterów szkolonych przez wiele lat w dziedzinie Mystery Shopper. Gwarantuje to rzetelny i obiektywny pomiar, profesjonalny opis wizyty i procesu sprzedażowego. W efekcie badania powstanie raport wskazujący elementy procesu, które można zweryfikować np. przeszkolić personel. 
Drugą metoda są wywiady posprzedażowe z Państwa Klientami (szczególnie zalecane w przypadku sprzedaży B2B).

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Ekspozycja produktów 

Jeśli nie mogę znaleźć produktu  to go nie kupię”. Warto  zagłębić się z świat konsumenta i zrozumieć w jaki sposób dokonuje zakupów w interesującej nas kategorii. Jak definiuje samą kategorię? Które produkty konkurencji są dla nas najgroźniejsze? Czy stworzyć podkategorię czy może umieścić produkt w już istniejącej? Gdzie produkt powinien stać na półce, by sprzedawał się lepiej? Na te i wiele innych pytań odpowiadają badania „Category Managent”).

Badania Category Management zajmują się kompleksowo całym obszarem zarządzania produktem/kategorią w punkcie sprzedaży.
Od bardzo skomplikowanych, wieloetapowych projektów, po badania obserwacyjne pod półką. Możliwości jest bardzo wiele, niemniej wszystkie skupiają się na najlepszej, najbardziej zrozumiałej dla konsumenta ekspozycji produktu.

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Polityka cenowa 

Cena produktu jest bardzo ważna. W ostatnim czasie coraz ważniejsza. Produkty luksusowe często nie podlegają walce cenowej. Jeśli jednak nie sprzedajesz Tesli – warto zainteresować się polityką cenową na tle konkurencji. 

Jest wiele metod badania optymalnej ceny dla produktu. Jedne są prostsze, inne bardziej skompilowane. Poniżej kilka przykładów. 

  • DPA (Direct Price Acceptance) – Bezpośrednia Akceptacja Ceny
  • PSM (Price Sensitivity Meter) – Badanie Wrażliwości Cenowej
  • BPTO (Brand Price Trade Off) – Badanie Relacji Cena- Marka

 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Satysfakcja i lojalność Klientów 

Klient, który powraca do nas, by znów kupić produkt lub usługę jest tym najbardziej pożądanym. To właśnie ten Klient buduje siłę marki. Jego satysfakcja przekłada się bezpośrednio na jego lojalność. Zadowolony Klient staje się również ambasadorem marki a to często bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedaży. 
 
Można dobrać idealną metodologię do zbadania satysfakcji Klienta mającej bezpośredni wpływ na jego lojalność. 

Jedną z nich jest pomiar NPS (Net Promoter Score). 
Net Promoter Score, nazywany często wskaźnikiem lojalności,  służy do pomiaru lojalności konsumentów oraz jakości budowanych z nimi relacji. 

Istota wskaźnika sprowadza się do badania skłonności klienta do rekomendacji produktu/usługi/marki. 

Regularność w monitorowaniu poziomu NPS pozwala ocenić jakość prowadzonych działań i dostarcza niezbędnych informacji, które ułatwiają planowanie strategii skierowanych na budowanie satysfakcji i lojalności u klientów. Optymalnie wykorzystany jest narzędziem do powiększania zysków przedsiębiorstwa. 

NPS to nie tylko jedna liczba – bardziej lub mniej zadowalająca. 

Mierzenie zmian w czasie pozwala na analizę zmian wewnątrz każdego z trzech segmentów Klientów wyłonionych dzięki NPS. Zmiany w poszczególnych segmentach mogą być spowodowane wieloma czynnikami: fluktuacją pracowników, zmianami asortymentu, punktu sprzedaży, jakością obsługi, pojawieniem się znaczącej konkurencji w okolicy, zmian wizerunku firmy etc. Pozwala również w przypadku wielu placówek porównywać poziom lojalności Klienta pomiędzy nimi. 

Analizowanie zmian w każdym segmencie pomaga w dostrzeżeniu niepokojących przepływów ocen i zapobiegać np. niższej sprzedaży w przyszłości.

Bardzo często jest podstawowym narzędziem przyznawania premii poszczególnym zespołom czy managerom. Jest też wskaźnikiem niezbędnych szkoleń dla załóg.

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...