BADANIa

Wykonujemy pełen zakres badań rynku oraz badań konsumenckich. Przez lata współpracy z liderami rynku Retail wykreowaliśmy wiele rozwiązań wspomagających projektowanie, prowadzenie oraz raportowanie badań.

Do większości projektów używamy naszych autorskich aplikacji badawczych a w bardziej złożonych projektach tworzymy rozwiązania „szyte na miarę”. 

Dlaczego warto (czy przewagi?)

 • Korzystając z naszej oferty otrzymaj Państwo opiekuna badania, który będzie dla Państwa dostępny na każdym kroku pomiaru, odpowiadając na wszelkie pytania natury badawczej.
 • Dzięki własnej sieci ankieterskiej, dajemy gwarancję pewnego pomiaru w zakontraktowanym czasie.
 • Własny system do zbierania danych gwarantuje niezawodność i szybkość badania oraz stałą kontrolę wykonywanych realizacji. W otrzymanych wynikach znajdują się jedynie pełne i sprawdzone ankiety. wyniki dostępne są w trybie „on-going”. Dla naszych partnerów oznacza to transparentność i pewne dane w najszybszym czasie.

 

Proponujemy kompleksowe podejście, w ramach którego zawierają się działania w następujących obszarach badawczych:

Reklama i komunikacja 

Jak komunikować się z konsumentami zrozumiałym dla nich językiem? Jak trafiać do nich z przekazem?

Porozumiewanie się z naszymi odbiorcami językiem zrozumiałym jest prawdziwą sztuką. Nie uda się jej osiągnąć, gdy nie znamy, nie rozumiemy lub nie chcemy słuchać języka Klientów. Nie pozostawiajmy tej niezwykle ważnej dziedziny przypadkowi.
Proponujemy najprostsze rozwiązania – słuchanie Klienta w uporządkowany metodologicznie sposób. Skupiamy się na słowach i ich semantyce, zrozumieniu zwrotów i fraz. Powiązaniu używanego słownika z emocjami i skojarzeniami. Znajdujemy określenia najbliższe produktom i usługom. 

Wyzwania, w których możemy Ci pomóc:

 • Oceny konceptów przekazów reklamowych 
 • Ocena skuteczności aktualnie wdrażanej kampanii reklamowej, komunikacji marketingowej           
 • Świadomość reklamy, spontaniczna i wspomagana
 • Badanie faktycznej grupy docelowej reklamy, do kogo faktycznie dociera?
 • Który kanał komunikacji jest najbardziej efektywny?
 • Ocena treści kierowanych do Klientów pod względem klarowności przekazu, prostoty języka i skuteczności do podjęcia działań

 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Zachowania zakupowe 

W dobie pandemii zachowania zakupowe konsumentów uległy ogromnym zmianom. Nie tylko sprzedaż on-line podbiła serca klientów. Również w sklepach stacjonarnych zakupy robimy nieco inaczej. 


Jest wiele metod ilościowych i jakościowych, by zbadać  zwyczaje zakupowe oraz ich zmianę w czasie. Można monitorować ilościowo koszyk konsumenta lub wniknąć głęboko z jego drzewo decyzyjne metodami jakościowymi. 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Sprzedaż i obsługa offline i e-commerce

Wiemy, że obecnie w świecie usług przewagą konkurencyjną jest dobre doświadczenie użytkownika końcowego.  Dlatego niezależnie od tego jakim kanałem posługuje się konsument warto prześledzić całą jego ścieżkę decyzyjna od momentu rozważania o podjęciu działania, przez finalizację usługi, do obsługi posprzedażowej. 

Dobrze zaprojektowana ścieżka Klienta to niższe koszty, sprawniejsze procesy i efektywniejsza sprzedaż. By utrzymać zakładaną jakość warto także dokonać czasowej ewaluacji pomiarem  „Mystery Shopper”, wywiadami posprzedażowymi, czy stałym panelem konsumenckim.

Wyzwania, w których możemy Cię wesprzeć:

 • sprawdzenie jakie są główne determinanty podjęcia decyzji konsumenckich, te uświadomione i nieuświadomione
 • wyróżnienie punktów bólu i love pointów na ścieżce konsumeckiej
 • poznanie stylów konsumpcji
 • poznanie symboli marki, z którymi Klienci będą mogli się utożsamiać
 • sprawdzanie standardu obsługowego
 • poznanie aspiracji, motywacji i potrzeb odbiorcy końcowego

 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Ekspozycja produktów 

Badania Category Management zajmują się kompleksowo całym obszarem zarządzania produktem/kategorią w punkcie sprzedaży.
Od bardzo skomplikowanych, wieloetapowych projektów, po badania obserwacyjne „pod półką”. Możliwości jest bardzo wiele, niemniej wszystkie skupiają się na najlepszej, najbardziej zrozumiałej dla konsumenta ekspozycji produktu.

Wyzwania, w których możemy Cię wesprzeć:

 • informacje jak eksponować produkty
 • sprawdzenie jak klient definiuje samą kategorię
 • sprawdzenie, które produkty konkurencji są dla nas najgroźniejsze
 • poznanie marki własnej oczami Klientów oraz jej oceny na tle marek konkurencyjnych
 • projektowania opakowań oraz systemu identyfikacji wizualnej marki

 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Polityka cenowa 

Cena produktu to nierozłączny element strategii marketing mix 4P (Produkt, Place, Promotion, Price ) Badamy zależności miedzy tymi elementami ze szczególnym uwzględnieniem ceny – to ona w większości kategorii jest silnym determinantem podejmowanych decyzji zakupowych i czynnikiem, który można najszybciej modyfikować. Nawet niewielkie korekty w polityce cenowej mogą wpłynąć na powodzenie sprzedawanej usługi lub produktu i  mieć znaczny wpływ na finanse firmy.

Wyzwania, w których możemy Cię wesprzeć:

 • Jaka jest Bezpośrednia Akceptacja Ceny DPA (Direct Price Acceptance) 
 • Gdzie przebiega krzywa wrażliwości cenowej?
 • Jaka jest najefektywniejsza relacja  Cena - Marka

 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Satysfakcja i lojalność Klientów 

 

Wyzwania, w których możemy Cię wesprzeć:

 • cykliczny pomiar NPS, CSAT, CES i innych wskaźników szczęścia Twojego Klienta :)

 

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...

Regularność w monitorowaniu poziomu NPS pozwala ocenić jakość prowadzonych działań i dostarcza niezbędnych informacji, które ułatwiają planowanie strategii skierowanych na budowanie satysfakcji i lojalności u klientów. Optymalnie wykorzystany jest narzędziem do powiększania zysków przedsiębiorstwa. 

NPS to nie tylko jedna liczba – bardziej lub mniej zadowalająca. 

Mierzenie zmian w czasie pozwala na analizę zmian wewnątrz każdego z trzech segmentów Klientów wyłonionych dzięki NPS. Zmiany w poszczególnych segmentach mogą być spowodowane wieloma czynnikami: fluktuacją pracowników, zmianami asortymentu, punktu sprzedaży, jakością obsługi, pojawieniem się znaczącej konkurencji w okolicy, zmian wizerunku firmy etc. Pozwala również w przypadku wielu placówek porównywać poziom lojalności Klienta pomiędzy nimi. 

Analizowanie zmian w każdym segmencie pomaga w dostrzeżeniu niepokojących przepływów ocen i zapobiegać np. niższej sprzedaży w przyszłości.

Bardzo często jest podstawowym narzędziem przyznawania premii poszczególnym zespołom czy managerom. Jest też wskaźnikiem niezbędnych szkoleń dla załóg.

Zapytaj nas o ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu...