ENG

Firma Research4Retail

istnieje na rynku od 2004

 

i od początku istnienia obszar działalności skupiony jest na obsłudze sieci handlowych w zakresie
badań konsumenckich (research) i rozwiązań informatycznych (software).

Research

Badamy jakość dystrybucji materiałów reklamowych

 

prowadzimy badania geomarketingowe i badania satysfakcji (na terenie sklepu i w terenie).

SOFTWARE

USŁUGI DEVELOPERSKIE - GOTOWE ROZWIĄZANIA

 

Tworzymy rozwiązania informatyczne mające na celu poprawienie przepływu informacji zarówno w pojedynczych procesach biznesowych, jak i w całych organizacjach.

Research4Retail

__

TEL. +48 22 247 83 83
KOM.: +48 501 947 600

__

SIEDZIBA

Research4Retail Sp. z o.o.
ul. Warszawska 37, 05-520 Konstancin-Jeziorna

__

email: info@research4retail.pl

__

Artur Jopek
Specjalista ds. sprzedaży
+48 501 947 600
artur.jopek@research4retail.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000207353, REGON 015743726, NIP: 5213293394

Kontrola dotarcia

gazetek reklamowych

 

DCS (Distribution Control System) jest metodą badania docieralności materiałów reklamowych do Waszych klientów. Wyniki dotarcia dostępne są już tego samego dnia (w trakcie trwania fazy terenowej), co umożliwia szybkie podjęcie ewentualnych działań naprawczych na rejonach, w których jakość dystrybucji nie spełniła Waszych oczekiwań. Metoda oparta jest o rzetelny i sprawdzony sposób doboru próby, a cały proces zbierania informacji jest monitorowany i kontrolowany w czasie rzeczywistym.
 

GEOMARKETING

Polega na zbieraniu informacji o miejscu

 

z którego docierają do Was klienci. Wyniki tego badania, można połączyć ze wskaźnikiem docieralności gazetek i tym samym wyjaśnić wzrosty i spadki przychodów pochodzących z danego obszaru. Najczęściej tego typu projekty prowadzi się przy wykorzystaniu wywiadów za liniami kas, zawierającymi pytanie o kod pocztowy miejsca, w którym mieszka dany Klient

BADANIA KONSUMENCKIE

badania satysfakcji z zakupów w placówkach Waszej sieci.

 

Wykonujemy w tym zakresie projekty cykliczne (badania satysfakcji) lub incydentalne (ad-hoc, przygotowane na potrzeby konkretnego problemu biznesowego). Badania tego typu prowadzimy zarówno w placówkach (in-store), jak i w terenie wyznaczonym przez zasięg sklepu (terenowe). W większości badań (chyba że Klient życzy sobie inaczej) wykorzystujemy palmtopy, co umożliwia nam dokładną kontrolę jakości zbieranych danych.

App4Ad

narzędzie do zarządzania

 

informacją w procesie tworzenia materiałów marketingowych, takich jak gazetki, ogłoszenia, bannery, POSy

AUDTY MERCHANDISINGOWY

To kontrola placówek pod kątem realizacji standardów merchandisingowych. Obejmuje:  • Badanie dostępności i liczebności towaru na półkach.
  • Badanie standardów ekspozycyjnych.
  • Badanie obecności i poprawności instalacji materiałów POS.
  • Weryfikacja oznakowań cenowych oraz spisy cen.
  • Weryfikacja oświetlenia, czystości, poprawności działania sprzętu.